karmsemel1 

 

תזמורת ביגבנד

מצנח - אופיר טל

תזמורת הביגבנד נוסדה ע״י מר ליאור מיליגר בשנת 2010. התזמורת התפתחה לגוף מוביל בקונסרבטוריון ומשתתפייה הינם טובי נגני כלי הנשיפה והריתם סקשן. כמו כן לתזמורת יש 3 זמרות צמודות. הרפטואר מורכב ממיטב עיבודי הביגבנד המקצועיים ובסגנונות מרובים.

 

יום ג׳ - 19:00-21:00

קבלת קהל מזכירות: ימים א'- ה': 13:00 – 10:30 אחה"צ ב', ה' : 18:00 – 16:30

טל׳ מזכירות: 04-9580442, פקס: 04-9580443, מנהלת: 04-7701785 conskarmiel@gmail.com

לוח אירועים:

karmsemel1 conslogo