karmsemel1 

 

פסנתר וכלי מקלדת

המחלקה הגדולה והוותיקה ביותר בקונסרבטוריון. העבודה שנעשית עם התלמידים מכינה אותם לנגינת סולו ווכמו כן לעבודת הרכב קאמרי וליווי.

שיתוף הפעולה בין מורי המחלקה מתבטא במבחנים והאזנות משותפות. המחלקה פועלת בקשר עם פרופ׳ אסף זוהר מבית הספר למוסיקה ע״ש בוכמן -מהטה אוניברסיטת ת״א. ובנוסף עם "יחידת הנגנים הצעירים" של מרכז למוסיקה ירושלים, משכנות שאננים.

מורי המחלקה:

מוסיקה קלאסית: סווטלנה פחטר ראש המחלקה, דיאנה בוכור, ולריה קליין, רומן קרסנובסקי, ויקטוריה וקולה, סבטלה סמירנוב, רפאל סקורקה, נדב קטן.

אורגן: רעיה בליפלד.

ג'אז ומוסיקה קלה:

אופיר טל - פסנתר ג'אז

קבלת קהל מזכירות: ימים א'- ה': 13:00 – 10:30 אחה"צ ב', ה' : 18:00 – 16:30

טל׳ מזכירות: 04-9580442, פקס: 04-9580443, מנהלת: 04-7701785 conskarmiel@gmail.com

לוח אירועים:

karmsemel1 conslogo