karmsemel1 

 

הרכבים קאמריים

מזה שנים רבות הקונסרבטוריון שם דגש על פעילות קאמרית בקבוצות וצוותים מגוונים. משתתפי ההרכבים הם תלמידים מכל המחלקות. קבוצות אלו מייצגות את הקונסרבטוריון בכנסים וקונצרטים בקהילה.

נגינה קאמרית מפתחת יכולת ביטוי והבנה לאסתטיקה של המוזיקה תוך הקשבה, שיתוף פעולה ועם יכולת ביצוע גבוהה. התתמודדות עם דרישות הביצוע של המוזיקה הקאמרית הינה שיא בחינוך המוזיקלי של התלמידים.

קבלת קהל מזכירות: ימים א'- ה': 13:00 – 10:30 אחה"צ ב', ה' : 18:00 – 16:30

טל׳ מזכירות: 04-9580442, פקס: 04-9580443, מנהלת: 04-7701785 conskarmiel@gmail.com

לוח אירועים:

karmsemel1 conslogo