karmsemel1 

 

צוות תמיכה באתר

האתר מופעל ומתוחזק בהתנדבות ע״י אופיר וכמה תלמידים-בוגרים מתנדבים אחרים.

לפנייה בנושא האתר כתבו לפה: webmaster@ofirtal.com

קבלת קהל מזכירות: ימים א'- ה': 13:00 – 10:30 אחה"צ ב', ה' : 18:00 – 16:30

טל׳ מזכירות: 04-9580442, פקס: 04-9580443, מנהלת: 04-7701785 conskarmiel@gmail.com

לוח אירועים:

karmsemel1 conslogo