karmsemel1 

 

מקהלת נופר

נוסדה בשנת 1987 ע״י המנצחת והמייסדת גב' מירי שדה. כיום נמצאת המקהלה בשורה הראשונה של מקהלות הילדים )12-18( בארץ.

החל משנה״ל תשע״ז מצחת המקהלה הינה גב׳ רימה פריימק.

פסנתרנית המקהלה ושיעורי סולפג׳ - גב' סווטלנה פחטר

מורות לפיתוח קול - רימה פריימק, סבטלנה סמירנוב

 

מקהלת נופר הינה מקהלה פעילה המשתתפת בשלל פעילויות ארציות זוכה בתמיכת משרד התרבות.

 

מקהלת "נופר" מורכבת מכמה גופים:

מקהלת "זמירי נופר" )צעירה( - כיתות א' -ג' - ניצוח גב' רימה פריימק - יום א' 16:00-17:00

מקהלת "ניצני נופר" - גב' רימה פריימק - יום ב' 16:30-18:00

מקהלת "נופר" )הבוגרת( - גב' רימה פריימק - יום א' וד' 17:00-19:00

מקהלת "הלל" - מקהלת נשים קלאסית בניצוחה של הגב' רימה פריימק- יום א' 19:30-22:00

קבלת קהל מזכירות: ימים א'- ה': 13:00 – 10:30 אחה"צ ב', ה' : 18:00 – 16:30

טל׳ מזכירות: 04-9580442, פקס: 04-9580443, מנהלת: 04-7701785 conskarmiel@gmail.com

לוח אירועים:

karmsemel1 conslogo