karmsemel1 

 

מחלקת כלי הנשיפה

תלמידי המחלקה מתפזרים בין כל תחומי הפעילות בקונסרבטוריון. החל מתזמורות, הרכבים קאמריים והרכבי הג'אז. רבים מתלמידי המחלקה זכו בקרן התרבות אמריקה-ישראל (קרן שרת) ובתחרויות שונות במסגרת משרד החינוך ומחוצה לו. במשך השנה משתתפים באופן פעיל משתתפים תלמיד הקונסרבטוריון בתזמורת הנשיפה הלאומית הייצוגית של כלל הקונסרטוריונים ובפילהרמונית הצעירה.

כלי הנגינה: חלילית, חליל צד, אבוב, קלרינט, בס קלרינט, סקסופון אלט, סקסופון טנור, סקסופון בריטון, חצוצרה, קרן יער, טרומבון, בריטון, טובה

 

מגל עטר - חליל צד

חגי קובש- סקסופון

ארז גור - סקסופון

דימיטרי פרלוביץ - קלרינט

ולדימיר פלקסן - טרומבון, טובה

 

הרכבים מחלקתיים:

רביעיית סקסופונים )ג'אז(

רביעיית מתכת

קבלת קהל מזכירות: ימים א'- ה': 13:00 – 10:30 אחה"צ ב', ה' : 18:00 – 16:30

טל׳ מזכירות: 04-9580442, פקס: 04-9580443, מנהלת: 04-7701785 conskarmiel@gmail.com

לוח אירועים:

karmsemel1 conslogo