karmsemel1 

 

תיאוריה

שיעורי תאוריה מהווים בסיס עיוני ופיתוח מיומנויות הכרחי לצורך התפתחות התלמיד. התכנים מתחלקים: תורת המוזיקה, פיתוח שמיעה, תולדות וספרות המוזיקה.

לימודי התיאורה מתחילים בשנתו הראשונה של התלמיד במוסד ועד רמה של הגשה לבגרות. החלוקה לקבצות נעשית לפי שנות לימוד וגיל.

 

מורי המחלקה:

אורן עזר - תיאוריה

סבטלנה סמירנוב - תיאורה

סווטלנה פחטר - סולפג׳ למקהלת נופר

קבלת קהל מזכירות: ימים א'- ה': 13:00 – 10:30 אחה"צ ב', ה' : 18:00 – 16:30

טל׳ מזכירות: 04-9580442, פקס: 04-9580443, מנהלת: 04-7701785 conskarmiel@gmail.com

לוח אירועים:

karmsemel1 conslogo