karmsemel1 

 

כלי נגינה

הכלים הנלמדים:

לימוד יחידני - פסנתר, כינור, צ'לו, קונטרבס, חליל-צד, פיקולו, סקסופון, קלרינט, אבוב, חצוצרה, טרומבון, בריטון, טובה, קרן-יער, אורגן, תופים, גיטרה, גיטרה בס, גיטרה חשמלית, בללייקה, חלילית ופיתוח קול.

לימוד בקבוצות:

טרום כלי 
 - לימוד יחידני מחייב בחינת התאמה.
  

* תלמידים הלומדים שיעורי נגינה/שירה זכאים להשתתפף בשיעורים משלימים בתיאוריה – ספרות ותולדות המוסיקה.

רכישת כלים:

תנאי חשוב ללימוד במוסד הוא רכישת כלי מיד עם תחילת הלימודים, לרבות פסנתר ואורגן )להוציא כלים שניתן לקבל בהשאלה אצלנו לתקופה מוגבלת(.

השאלת כלים:

המוסד מאפשר השכרת כלים למתחילים. ההשכרה היא לשנת לימודים אחת בלבד.

קבלת קהל מזכירות: ימים א'- ה': 13:00 – 10:30 אחה"צ ב', ה' : 18:00 – 16:30

טל׳ מזכירות: 04-9580442, פקס: 04-9580443, מנהלת: 04-7701785 conskarmiel@gmail.com

לוח אירועים:

karmsemel1 conslogo