karmsemel1 

 

מידע והרשמה

קבלת תלמידים
ללימודי נגינה מתקבלים תלמידים מכיתה א' ומעלה. ללימודי הכנה לנגינה (חינוך טרום כלי) - מגן חובה וכיתה א'. בחירת כלי מתאים, מותנית בגילו של תלמיד, ובנתוניו המוסיקליים והפיזיים. החלטה סופית, ביחס לבחירת הכלי, תהיה בידי מנהלת הקונסרבטוריון וההורים גם יחד. על התלמידים המתקבלים לקונסרבטוריון לרכוש את הכלי הנלמד (יש אפשרות להשאלה לתקופה מוגבלת של כלי קשת , גיטרות וכלי נשיפה)

תשלומים
הסידור הכספי - תשלום דמי הרשמה וחתימה על הרשאה להוראת קבע בבנק או בכרטיס אשראי - ייעשה בעת ההרשמה במשרד הקונסרבטוריון.

הנחות
שני ילדים בלימוד יחידני - 15% הנחה לילד שני.

הנחות מסיבות כלכליות למשפחות מעוטות יכולת ניתן להגיש בקשה להנחה של 15% פרטים וטפסים - במשרד.

* חופשות בקונסרבטוריון מקבילות לחופשות הנהוגות בבתי הספר היסודיים.

השתתפות גופי ביצוע
חלק חשוב, שנועד לעודד ולדרבן את התלמידים, ולאפשר להם "לעשות מוסיקה".
במוסד פועלות תזמורות, מקהלות ומספר הרכבים:
1. תזמורת סימפונית
2. תזמורת כלי קשת
3. תזמורת כלי קשת צעירה
4. תזמורת ביגבנד
5. הרכבי ג'אז ומוסיקה קלה.
6. מקהלה אמנותית "נופר".
7. מקהלות צעירות - זמירי נופר וניצני נופר
8. חבורת זמר "כלנית בגליל".
9. מקהלת נשים "הלל".
10. צוותים מעורבים מכלים שונים.

הכנה לבגרות -מגמה אזורית

הכנה לבגרות רסיטל (ביצוע)

האזנה לקונצרטים
תלמידי הקונסרבטוריון מקבלים חשיפה לקונצרטים של מיטב האמנים מהארץ ומחו״ל.

קונצרטים של תלמידים
במשך שנת הלימודים מתקיימם קונצרטים בהם מופיעים התלמידים בפני משפחותיהם וקהל חיצוני.

נוהל ביטול שיעור
ביטול שיעור מתבצע מול המורה בהתראה של 48 שעות

לפני מועד השיעור. לא יינתן בשום מקרה זיכוי כספי עבור שיעורים מבוטלים או שהוחסרו.

ביטול שיעור ע"י המורה יוחזר

ביטול שיעור ע"י התלמיד שלא בוצע בהתראה הנ"ל לא חייב בהחזר.

נוהל הפסקת לימודים
הודעה על הפסקת לימודים מתבצעת מול המזכירה במילוי טופס הפסקה בלבד.

(אין הפסקת לימודים דרך מייל או טלפון).
יש למלא את טופס הפסקת הלימודים בשבוע האחרון של החודש על מנת שההפסקה תהיה תקפה לחודש שאחריו.

לא יינתן זיכוי כספי בגין הפסקת לימודים שלא בוצעה לפי הנחיה זו.

אין הפסקת לימודים באמצע החודש.

לא ניתן להפסיק לימודים לאחר ה- 1.2.18

קבלת קהל מזכירות: ימים א'- ה': 13:00 – 10:30 אחה"צ ב', ה' : 18:00 – 16:30

טל׳ מזכירות: 04-9580442, פקס: 04-9580443, מנהלת: 04-7701785 conskarmiel@gmail.com

לוח אירועים:

karmsemel1 conslogo