karmsemel1 

 

מחלקת כלי הקשת

מחלקה מפותחת עם מסורת ארוכה ומניבת תוצאות. ההצלחות נמדדות בין היתר בתחרויות, קרנות ומלגות למיניהן אשר מחולקות לתלמידי ובוגרי הקונסרבטוריון. כמו כן, מספר רב של בוגרים ממשיך לכיוון האקדמי והמקצועי, מוסיקאים מצטיינים בצה"ל ולימודי באקדמיות השונות.

תלמידי המחלקה לוקחים חלק בפעילות נוספות בתוך הקונסרבטוריון חלקם בתזמורות הכלי הקשת והסמיפונית וחלקם הרכבים קאמריים מגווונים

המחלקה עובדת בשיתוף הדוק עם "יחידת הנגנים הצעירים" של מרכז למוסיקה ירושלים, משכנות שאננים. הנגנים הצעירים משתתפים באופן קבוע במסגרות מוסיקליות נוספות מחוץ לקונסרבטוריון כגון: תזמורת בני הקיבוצים, התזמורת הפילהרמונית הצעירה.

‫מורי המחלקה:

הגב' סטלה שטנברג - כינור

בלה נבי - כינור

נעמה זקס - כינור

איתן הופר - כינור/ויולה

ליליה פלקסמן - צ'לו

קבלת קהל מזכירות: ימים א'- ה': 13:00 – 10:30 אחה"צ ב', ה' : 18:00 – 16:30

טל׳ מזכירות: 04-9580442, פקס: 04-9580443, מנהלת: 04-7701785 conskarmiel@gmail.com

לוח אירועים:

karmsemel1 conslogo