karmsemel1 

 

תזמורות כלי קשת

מנצחת תזמורת כלי קשת ייצוגית - הגב׳ סטלה שטנברג

מנצחת תזמורת כלי הקשת הצעירה - הגב׳ נעמה זקס

 

השתתפות בתזמורת משפרת לתלמיד מיומנויות כגון: אינטונציה, קצב, הבעה, הבנה מוזיקלית ועוד. התזמורת הצעירה הינה השלב הראשון המכין את התלמדים לשלב הבא. בתזמורת הייצוגית מבצעים התלמידם רפרטואר ברמה גבוהה ומשתתפים במספר רב של פרוייקטים, פעילויות ומופעים.

תזמורת ייצוגית - יום ב׳ 17:00

תזמורת צעירה - יום ג׳ 18:00

קבלת קהל מזכירות: ימים א'- ה': 13:00 – 10:30 אחה"צ ב', ה' : 18:00 – 16:30

טל׳ מזכירות: 04-9580442, פקס: 04-9580443, מנהלת: 04-7701785 conskarmiel@gmail.com

לוח אירועים:

karmsemel1 conslogo